Старият Завет

Новият Завет

Марко 9:31 Ревизиран (BG1940)

Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци, и ще Го убият; и след като Го убият, подир три дни ще възкръсне.

Прочетете пълната глава Марко 9

Изглед Марко 9:31 в контекст