Старият Завет

Новият Завет

Марко 9:26 Ревизиран (BG1940)

И <духът>, като изпищя и го сгърчи силно, излезе; и <детето> стана като мъртво, така щото болшинството, думаха, че е умряло.

Прочетете пълната глава Марко 9

Изглед Марко 9:26 в контекст