Старият Завет

Новият Завет

Марко 6:55 Ревизиран (BG1940)

и разтичаха се по цялата оная околност и почнаха да носят на легла болните там, гдето чуеха, че се намирал Той.

Прочетете пълната глава Марко 6

Изглед Марко 6:55 в контекст