Старият Завет

Новият Завет

Марко 16:4 Ревизиран (BG1940)

А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален.

Прочетете пълната глава Марко 16

Изглед Марко 16:4 в контекст