Старият Завет

Новият Завет

Марко 11:25 Ревизиран (BG1940)

И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.

Прочетете пълната глава Марко 11

Изглед Марко 11:25 в контекст