Старият Завет

Новият Завет

Лука 15:22 Ревизиран (BG1940)

Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му;

Прочетете пълната глава Лука 15

Изглед Лука 15:22 в контекст