Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 3:18 Ревизиран (BG1940)

Жени подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа.

Прочетете пълната глава Колосяни 3

Изглед Колосяни 3:18 в контекст