Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 1:22 Ревизиран (BG1940)

примири сега чрез <Неговата> смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,

Прочетете пълната глава Колосяни 1

Изглед Колосяни 1:22 в контекст