Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 2:25 Ревизиран (BG1940)

Счетох, обаче, за нужно да ви изпратя брата Епафродита, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите;

Прочетете пълната глава Филипяни 2

Изглед Филипяни 2:25 в контекст