Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 1:4 Ревизиран (BG1940)

винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост,

Прочетете пълната глава Филипяни 1

Изглед Филипяни 1:4 в контекст