Старият Завет

Новият Завет

Евреи 13:5 Ревизиран (BG1940)

Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам <Бог> е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";

Прочетете пълната глава Евреи 13

Изглед Евреи 13:5 в контекст