Старият Завет

Новият Завет

Евреи 11:3 Ревизиран (BG1940)

С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.

Прочетете пълната глава Евреи 11

Изглед Евреи 11:3 в контекст