Старият Завет

Новият Завет

Евреи 11:27 Ревизиран (BG1940)

С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като <един, който> вижда Невидимия.

Прочетете пълната глава Евреи 11

Изглед Евреи 11:27 в контекст