Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 5:2 Ревизиран (BG1940)

и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.

Прочетете пълната глава Ефесяни 5

Изглед Ефесяни 5:2 в контекст