Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 4:23 Ревизиран (BG1940)

да се обновите в духа на своя ум,

Прочетете пълната глава Ефесяни 4

Изглед Ефесяни 4:23 в контекст