Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 4:11 Ревизиран (BG1940)

И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,

Прочетете пълната глава Ефесяни 4

Изглед Ефесяни 4:11 в контекст