глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 4 Ревизиран (BG1940)

1. И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани,

2. със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов,

3. и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа.

4. <Има> едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:

5. един Господ, една вяра, едно кръщение,

6. един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.

7. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал

8. Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците".

9. (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и по-напред слязъл в местата по-долни от земята.

10. Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).

11. И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,

12. за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;

13. докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;

14. за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;

15. но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,

16. от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

17. Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум,

18. помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;

19. които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.

20. Но вие не сте така познали Христа;

21. понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса),

22. да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,

23. да се обновите в духа на своя ум,

24. и да се облечете в новия човек, създаден по <образа на> Бога в правда и светост на истината.

25. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.

26. Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;

27. нито давайте място на дявола.

28. Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си <нещо> полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.

29. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;

30. и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението,

31. всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас;

32. а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.