Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 3:20 Ревизиран (BG1940)

А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,

Прочетете пълната глава Ефесяни 3

Изглед Ефесяни 3:20 в контекст