Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 3:2 Ревизиран (BG1940)

понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,

Прочетете пълната глава Ефесяни 3

Изглед Ефесяни 3:2 в контекст