Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 3:11 Ревизиран (BG1940)

според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;

Прочетете пълната глава Ефесяни 3

Изглед Ефесяни 3:11 в контекст