Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 2:7 Ревизиран (BG1940)

за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.

Прочетете пълната глава Ефесяни 2

Изглед Ефесяни 2:7 в контекст