Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 1:14 Ревизиран (BG1940)

който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на <Бога, - да бъдете> за похвала на Неговата слава.

Прочетете пълната глава Ефесяни 1

Изглед Ефесяни 1:14 в контекст