Старият Завет

Новият Завет

Деяния 6:11 Ревизиран (BG1940)

Тогава подучиха човеците да казват: Чухме го да говори хулни думи против Моисея и <против> Бога.

Прочетете пълната глава Деяния 6

Изглед Деяния 6:11 в контекст