Старият Завет

Новият Завет

Деяния 27:16 Ревизиран (BG1940)

И като минахме на завет под едно островче наречено Клавдий, сполучихме с мъка да запазим ладията;

Прочетете пълната глава Деяния 27

Изглед Деяния 27:16 в контекст