Старият Завет

Новият Завет

Деяния 23:30 Ревизиран (BG1940)

И понеже ми се подсказа, че щяло да има заговор против човека, веднага го изпратих при тебе, като заръчах и на обвинителите му да се изкажат пред тебе против него. Остани със здраве.

Прочетете пълната глава Деяния 23

Изглед Деяния 23:30 в контекст