Старият Завет

Новият Завет

Деяния 14:11 Ревизиран (BG1940)

А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, казвайки по ликаонски: Боговете оприличени на човеци, са слезли при нас.

Прочетете пълната глава Деяния 14

Изглед Деяния 14:11 в контекст