Старият Завет

Новият Завет

Деяния 13:21 Ревизиран (BG1940)

После поискаха цар; и Бог им даде Саула, Кисовия син, мъж от Вениаминовото племе, за четиридесет години.

Прочетете пълната глава Деяния 13

Изглед Деяния 13:21 в контекст