Старият Завет

Новият Завет

3 Йоаново 1:7 Ревизиран (BG1940)

защото за <Христовото> име излязоха, без да вземат нещо от езичниците.

Прочетете пълната глава 3 Йоаново 1

Изглед 3 Йоаново 1:7 в контекст