Старият Завет

Новият Завет

3 Йоаново 1:11 Ревизиран (BG1940)

Възлюбений, не подражавай злото, но доброто. Който върши добро, от Бога е; който върши зло, не е видял Бога.

Прочетете пълната глава 3 Йоаново 1

Изглед 3 Йоаново 1:11 в контекст