Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:5 Ревизиран (BG1940)

И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, но тая, която имахме отначало; Да любим един другиго.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:5 в контекст