Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:11 Ревизиран (BG1940)

защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:11 в контекст