Старият Завет

Новият Завет

2 Тимотей 1:15 Ревизиран (BG1940)

Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мене, от които са Фигел и Ермоген.

Прочетете пълната глава 2 Тимотей 1

Изглед 2 Тимотей 1:15 в контекст