Старият Завет

Новият Завет

2 Петрово 2:4 Ревизиран (BG1940)

Защото, ако Бог не пощади <и> ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд;

Прочетете пълната глава 2 Петрово 2

Изглед 2 Петрово 2:4 в контекст