Старият Завет

Новият Завет

2 Коринтяни 6:1 Ревизиран (BG1940)

И ние, като съдействуваме <с Бога>, тоже ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат.

Прочетете пълната глава 2 Коринтяни 6

Изглед 2 Коринтяни 6:1 в контекст