Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 5:3 Ревизиран (BG1940)

защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 5

Изглед 1 Йоаново 5:3 в контекст