Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 5:16 Ревизиран (BG1940)

Ако някой види брата си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и <Бог> ще му даде живот, <сиреч>, на ония, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях; не казвам за него да се помоли.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 5

Изглед 1 Йоаново 5:16 в контекст