Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 5:1 Ревизиран (BG1940)

Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 5

Изглед 1 Йоаново 5:1 в контекст