Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 4:3 Ревизиран (BG1940)

а никой дух, който не изповядва Спасителя {Гръцки: Исуса.}, не е от Бога; и това е <духът> на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 4

Изглед 1 Йоаново 4:3 в контекст