Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 3:24 Ревизиран (BG1940)

И който пази неговите заповеди, пребъдва в <Бога> и <Бог> в него: и по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 3

Изглед 1 Йоаново 3:24 в контекст