Старият Завет

Новият Завет

1 Тимотей 6:2 Ревизиран (BG1940)

И ония, които имат вярващи господари, да не ги презират, за гдето са братя; но толкова повече нека им работят, защото ония, които се ползуват <от усърдието им>, са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай;

Прочетете пълната глава 1 Тимотей 6

Изглед 1 Тимотей 6:2 в контекст