Старият Завет

Новият Завет

1 Тимотей 5:15 Ревизиран (BG1940)

защото някои вече са се отклонили и отишли подир сатана.

Прочетете пълната глава 1 Тимотей 5

Изглед 1 Тимотей 5:15 в контекст