Старият Завет

Новият Завет

1 Тимотей 2:6 Ревизиран (BG1940)

Който, като своевременно свидетелство <за това>, даде Себе Си откуп за всички;

Прочетете пълната глава 1 Тимотей 2

Изглед 1 Тимотей 2:6 в контекст