Старият Завет

Новият Завет

1 Солунци 4:1 Ревизиран (BG1940)

Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, щото, както сте научили от нас, как трябва да се обхождате и да угождавате на Бога, (както и се обхождате), <така> да преуспявате повече и повече.

Прочетете пълната глава 1 Солунци 4

Изглед 1 Солунци 4:1 в контекст