Новият Завет

Второто Писмо На Йоан 1:9 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Всеки, който отива извън учението за Христос и не се държи здраво за него, няма Бога. Но този, който се държи здраво за това учение, има и Отца, и Сина.

Прочетете пълната глава Второто Писмо На Йоан 1

Изглед Второто Писмо На Йоан 1:9 в контекст