Новият Завет

Второто Писмо На Йоан 1:3 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Благодат, милост и мир да бъдат с нас от Бог Отец и от Исус Христос, Сина на Отца, в истина и любов.

Прочетете пълната глава Второто Писмо На Йоан 1

Изглед Второто Писмо На Йоан 1:3 в контекст