Новият Завет

Второто Писмо На Петър 2:1 Новият завет: съвременен превод (SPB)

В миналото сред народа е имало лъжепророци, също както и сред вас ще се появят лъжеучители. Те ще въведат пагубни възгледи, ще се отрекат от Господаря, който ги откупи, и така ще предизвикат скорошната си гибел.

Прочетете пълната глава Второто Писмо На Петър 2

Изглед Второто Писмо На Петър 2:1 в контекст