Новият Завет

Второто Писмо На Петър 1:1 Новият завет: съвременен превод (SPB)

От Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, до всички вас, които благодарение на праведността на нашия Бог и Спасител Исус Христос получихте вяра толкова ценна, колкото и нашата:

Прочетете пълната глава Второто Писмо На Петър 1

Изглед Второто Писмо На Петър 1:1 в контекст