Новият Завет

Второто Писмо До Тимотей 3:1 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Помни това, че в последните дни ще настъпят трудни времена.

Прочетете пълната глава Второто Писмо До Тимотей 3

Изглед Второто Писмо До Тимотей 3:1 в контекст