Новият Завет

Второто Писмо До Тимотей 2:21 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Така, ако човек се пречисти, той ще бъде съд за специална употреба, ще бъде осветен, полезен за господаря и готов за всяко добро дело.

Прочетете пълната глава Второто Писмо До Тимотей 2

Изглед Второто Писмо До Тимотей 2:21 в контекст