Новият Завет

Второто Писмо До Тимотей 1:1 Новият завет: съвременен превод (SPB)

От Павел, апостол на Христос Исус чрез Божията воля, изпратен да известява обещанието за живот в Христос Исус.

Прочетете пълната глава Второто Писмо До Тимотей 1

Изглед Второто Писмо До Тимотей 1:1 в контекст